Kas tehnoloogia kiire areng või tootjate teadlik kodutehnika eluea lühendamine?