Koroona läbipõdemine mõjutab meie viljakust rohkem kui vaktsiin