Atwoodi düstoopiate igal sündmusel on vaste reaalses elus